Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie tariefbesluit ontbundelde glastoegang FttH

KPN heeft een eigen glasvezelnetwerk gericht op consumenten. Andere telecomaanbieders kunnen toegang inkopen op dit netwerk, zodat zij ook diensten aan hun klanten kunnen aanbieden. Dit fenomeen heet ‘ontbundelde toegang’.

ACM reguleert verschillende tarieven die KPN rekent voor de toegang tot dit glasvezelnetwerk. Hiermee wordt voorkomen dat KPN voor bepaalde diensten te hoge tarieven kan vragen. Als de tarieven te hoog zijn, kunnen andere telecomaanbieders geen concurrerend aanbod doen aan hun klanten. Daarmee wordt  toegang tot het KPN-netwerk moeilijker of zelfs effectief onmogelijk gemaakt.

Waarom deze consultatie?

Op grond van het marktanalysebesluit ontbundelde toegang van 17 december 2015 moet KPN voor bestaande en voor nieuwe diensten tariefplafonds te laten beoordelen door ACM. KPN heeft kostprijsrapportages voor deze diensten aangeleverd. ACM heeft deze kostprijsrapportages beoordeeld en tariefplafonds vastgesteld. Aan de hand hiervan is ACM tot een ontwerpbesluit gekomen.

Via deze openbare consultatie geeft ACM u de mogelijkheid om uw zienswijze te geven op het ontwerpbesluit.

Wie mag reageren?

Iedereen die belang heeft bij het besluit kan reageren.

Tot wanneer kan ik reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk 2 november 2016.

Hoe kan ik reageren?

U kunt uw reactie zowel per post als per e-mail toesturen, onder vermelding van “Tariefbesluit ontbundelde glastoegang (FttH)”. Per e-mail: Programma-MA [at] acm [punt] nl

Per post:
Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Telecom, Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Vertrouwelijke gegevens

Bij uw reactie verzoekt ACM u aan te geven welke gegevens vertrouwelijk zijn. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan moet u uitleggen waarom dat zo is. Ook moet u dan zowel een vertrouwelijke als een openbare versie van uw reactie opsturen.

 

Documenten

Consultatie tariefbesluit ontbundelde glastoegang FttH (PDF - 433.24 KB)