Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zorgverzekeraars aan zet bij transparant maken tarieven ziekenhuizen

Autoriteit Consument & Markt (ACM) vindt dat zorgverzekeraars en niet de ziekenhuizen aan zet zijn om consumenten inzicht te geven in de tarieven van ziekenhuisbehandelingen tot aan de eigen-risicogrens. De verzekeraar heeft contracten met de verschillende ziekenhuizen en brengt via het eigen risico de ziekenhuistarieven direct in rekening aan de verzekerde. Daarom kan een zorgverzekeraar zijn verzekerden het beste adviseren over de actuele ziekenhuistarieven en de gevolgen voor het eigen risico. Dat kan bijvoorbeeld via de website, een speciaal portal voor patiënten of via de telefoon.

Waarom is het goed als de tarieven van de behandelingen transparant worden?

Patiënten betalen zelf de tarieven van de ziekenhuisbehandeling tot aan de eigen-risicogrens. Het is voor patiënten bij de keuze voor een bepaald ziekenhuis dus belangrijk om te weten hoeveel ze daar moeten betalen voor hun behandeling. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM: ‘De keuze voor het ene of het andere ziekenhuis voel je in je portemonnee.’ Chris Fonteijn benadrukt dat het bij de keuze van een ziekenhuis niet alleen om de prijs gaat: ‘Informatie over de kwaliteit van behandelingen is minstens zo belangrijk als de prijs.’

Waarom is het beter als de zorgverzekeraars en niet de ziekenhuizen de tarieven transparant maken?

ACM ziet een risico op verstoring van de jaarlijkse onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars als de ziekenhuizen zelf de tarieven transparant maken. Het is de bedoeling dat ziekenhuizen in de verschillende regio’s met elkaar concurreren om patiënten te bedienen, niet alleen op kwaliteit en service, maar ook op prijs. Stel nu dat een ziekenhuis op een strategisch moment zijn tarieven transparant maakt, als andere ziekenhuizen nog in onderhandeling zijn. Dan wordt het voor alle ziekenhuizen eenvoudiger om hun tarieven hoog te houden.

Discussie over transparant maken tarieven

Mede naar aanleiding van acties van de Consumentenbond is er inmiddels veel discussie over het openbaar maken van de ziekenhuistarieven. Zorgverzekeraar CZ heeft vorige maand de gecontracteerde tarieven die lager zijn dan de eigen-risicogrens op de website gezet. In oktober organiseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bijeenkomst met experts over dit onderwerp. Ook ACM zal hier inbreng leveren.