Kruimelpad

Beleidsregels kosteloos beëindigingsrecht telecomovereenkomsten

Artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet geeft aan abonnees de mogelijkheid om de overeenkomst met hun telecomaanbieder kosteloos te beëindigen wanneer de overeenkomst door de aanbieder eenzijdig wordt aangepast.

In deze beleidsregels geeft ACM weer hoe aan artikel 7.2 van de Telecommunicatiewet een juiste invulling kan worden gegeven door telecomaanbieders.