Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM gaat telecomaanbieders streng controleren op stilzwijgende contractswijzigingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat telecomaanbieders streng controleren op contractswijzigingen in zakelijke contracten waarmee abonnees niet expliciet hebben ingestemd. De ACM houdt zelf actief toezicht, maar is ook geïnteresseerd in signalen over stilzwijgende wijzigingen in zakelijke telecomcontracten. Is uw zakelijk telecomcontract bijvoorbeeld stilzwijgend verlengd? Meld uw signaal dan bij het bedrijvenloket van de ACM.

Wijzigingen gelden pas na actief instemmen

In september 2016 kwam de ACM met nieuwe regels die moeten voorkomen dat zwijgende abonnees automatisch instemmen met wijzigingen in een contract. Telecomaanbieders mogen belangrijke wijzigingen in zakelijke contracten alleen doorvoeren nadat zij hun klanten hierover duidelijk hebben geïnformeerd. In de praktijk communiceren telecomaanbieders meestal per e-mail over contractswijzigingen. Kondigt een telecomaanbieder wijzigingen per e-mail aan in een overeenkomst? Dan gelden deze wijzigingen pas als:

  • de aanbieder de klant duidelijk en ondubbelzinnig heeft geïnformeerd over de wijzigingen
  • de klant deze informatie daadwerkelijk heeft ontvangen
  • de klant actief met de belangrijke wijzigingen heeft ingestemd (‘opt in’).

De telecomaanbieder moet kunnen aantonen dat hij aan deze voorwaarden heeft voldaan.

Over 'opt out' en 'opt in'

De ACM ontving in het verleden via haar bedrijvenloket meldingen van (kleine) ondernemers die hun telecomcontract wilden opzeggen om over te stappen naar een andere aanbieder maar dit niet konden doen zonder opzegvergoeding. De aanbieder bleek de looptijd van het contract per e-mail te hebben aangepast zonder dat de klant dat wist of daarmee had ingestemd. Omdat hij geen bericht had ontvangen, wist de klant niet dat hij tegen de wijziging bezwaar had moeten maken. Dit heet 'opt out' en dat mag niet. De klant moet vooraf duidelijke informatie ontvangen over alle wijzingen in zijn contract. Hij moet zelf actief instemmen met de voorgestelde belangrijke wijzigingen. Dit heet 'opt in'.

Over het bedrijvenloket van de ACM

Signalen over stilzwijgende verlening van zakelijke telecomcontracten zijn welkom bij het bedrijvenloket van de ACM. Het bedrijvenloket is telefonisch bereikbaar op 070 – 722 2000 (keuze 2) of per mail op info [at] acm [punt] nl