Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Samenwerking kankerzorg drie ziekenhuizen regio Utrecht goed voor patiënt

Drie ziekenhuizen in de regio Utrecht mogen samenwerken bij complexe kankerzorg. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet voldoende voordelen voor patiënten en verzekerden bij deze samenwerking. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht, het Meander Medisch Centrum Amersfoort en het St Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein willen graag intensief samenwerken bij de behandeling van enkele zeldzame tumoren. De drie ziekenhuizen hebben eerst zelf hun samenwerking getoetst aan de Mededingingswet. Vervolgens hebben zij ACM om haar zienswijze gevraagd. ACM concludeert dat de voordelen van de samenwerking voldoende zijn.

Sommige kankervormen zoals lever- alvleesklier- maag-, en slokdarmkanker zijn gelukkig zeldzaam. Het is beter voor de kwaliteit van de operaties als gespecialiseerde chirurgische teams deze operaties vaker uitvoeren. Op die manier kunnen chirurgen kennis en ervaring opdoen. Daarom zoeken de drie ziekenhuizen nauwe samenwerking om deze behandelingen te concentreren en de zorg op elkaar af te stemmen. ACM oordeelt dat het aannemelijk is dat de voordelen van deze samenwerking groter zijn dan de nadelen voor de mededinging, zoals de beperking van de keuzemogelijkheden van patiënten.

Samenwerking complexe zorg door ziekenhuizen

We zien dat steeds meer ziekenhuizen gaan samenwerken bij complexe zorg. Samenwerkingen waar patiënten en verzekerden duidelijk beter van worden, worden niet belemmerd door de Mededingingswet. Zaak is dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars de voor- en nadelen van een samenwerking goed in kaart brengen en daarbij ook oog hebben voor wat er bijvoorbeeld aan keuzemogelijkheden voor patiënten overblijft

Als ziekenhuizen of zorginstellingen willen samenwerken, moeten ze eerst zelf onderzoek doen. Deze drie ziekenhuizen in de regio Utrecht hebben eerst zelf gekeken of de samenwerking past binnen de Mededingingswet. Hierbij hebben zij ook met zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties over voor- en nadelen gesproken. Op verzoek van de ziekenhuizen heeft ACM deze informatie langs de meetlat van de Mededingingswet en de Leidraad ‘beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’ gelegd. ACM vindt het aannemelijk dat deze samenwerking in het belang van de patiënt en verzekerde kan zijn.

Aandachtspunten voor samenwerking in de zorg

Als ziekenhuizen willen samenwerken, raadt ACM de ziekenhuizen het volgende aan:

  • Breng niet alleen voordelen van een samenwerking in kaart, maar ook de (mogelijke) nadelen.
  • Breng daarbij ook de gevolgen van de beperking van de mededinging in kaart.
  • Weeg de voor- en nadelen van de samenwerking voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg af.
  • Onderbouw inschattingen van de voor- en nadelen zo veel mogelijk met feitelijke informatie.

Betrek hierbij relevante partijen als zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen om deze informatie helder te krijgen. Bevraag elkaar als zorgaanbieder, zorgverzekeraar en patiëntenvertegenwoordiging kritisch om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen.