Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek DELTA Wet Onafhankelijk Netbeheer

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft met het dwangsombesluit van 3 december 2015 ter handhaving van de Wet onafhankelijk netbeheer DELTA N.V. (DELTA) opgedragen te voldoen aan de Wet onafhankelijk netbeheer, in het bijzonder het groepsverbod.

DELTA, N.V. Nuon Energy, RWE Benelux Holding B.V., de Nederlandse Energie Maatschappij B.V. en NutsServices B.V. hebben bezwaar aangetekend tegen dit dwangsombesluit.

ACM verklaart de bezwaren ongegrond. DELTA moet uiterlijk op 30 juni 2017 haar netbeheer hebben gesplitst van haar productie-, leverings- en handelsactiviteiten. DELTA verbeurt een dwangsom van EUR 1.500.000,- per week (met een maximum van EUR 30.000.000,-) indien zij de opgenomen last overtreedt.

ACM heeft uit eigen beweging enkele technisch juridische aanpassingen in het dwangsombesluit voor DELTA doorgevoerd. De strekking van het dwangsombesluit blijft onveranderd.

 

Documenten

Besluit op bezwaar handhavingsverzoek DELTA Wet Onafhankelijk Netbeheer (PDF - 299.7 KB)