Kruimelpad

DELTA krijgt nog 19 maanden om te splitsen

Energiebedrijf DELTA krijgt nog 19 maanden de tijd om het netbeheer van de rest van het energiebedrijf af te splitsen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. De Hoge Raad heeft zich op 26 juni jongstleden uitgesproken over de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Die uitspraak betekent dat ook DELTA aan de wet moet voldoen. Na een afweging van belangen en mede op basis van informatie van DELTA is ACM tot het oordeel gekomen dat DELTA vóór 1 juli 2017 de netbeheerder moet splitsen van de rest van het bedrijf.

Geen risico’s met levering van gas en elektriciteit

Henk Don, bestuurslid ACM: “De wet onafhankelijk netbeheer bepaalt dat netbeheerders niet langer onderdeel mogen uitmaken van een groep die ook energie levert, produceert of verhandelt. Dat is om te voorkomen dat consumenten en bedrijven het risico lopen geen elektriciteit of gas meer te krijgen als gevolg van risicovolle commerciële activiteiten.”

Zorgvuldig en voortvarend

ACM heeft afgelopen maanden intensief gesproken met DELTA. Ook heeft DELTA informatie ingediend die ACM heeft betrokken bij haar besluit. Daarbij is meegewogen dat DELTA enerzijds aan de wet moet voldoen en anderzijds de verplichte splitsing zorgvuldig – maar ook voortvarend – moet doorvoeren. Bij de bepaling van de termijn waarbinnen DELTA dit moet doen is gekeken naar het proces dat DELTA moet doorlopen.

Last onder dwangsom

Wanneer DELTA haar netbeheerder niet vóór 1 juli 2017 heeft afgesplitst gaat er een dwangsom lopen. Deze bedraagt 1,5 miljoen euro per week, met een maximum van 30 miljoen.