Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM-studie naar EU-brede betaalrekening-nummerportabiliteit

Portabiliteit van betaalrekeningnummers

Met dit onderzoek levert ACM een bijdrage aan de kosten-batenanalyse van EU-brede betaalrekening-nummerportabiliteit die de Europese Commissie in 2019 zal uitvoeren. De bijdrage van ACM kent twee hoofdlijnen:

Ten eerste heeft ACM door onderzoeksbureau Decisio een raamwerk laten ontwikkelen waarmee elk land in Europa een zo compleet mogelijk beeld kan krijgen van de directe én indirecte baten van nummerportabiliteit. Het raamwerk houdt rekening met de specifieke marktomstandigheden in een land, zoals de mate van technologische innovatie (FinTech), verschillen in prijsniveaus en verschillen in overstapcijfers. Het raamwerk is vervolgens toegepast op Nederland.

Ten tweede heeft ACM verschillende vormen van nummerportabiliteit conceptueel uitgewerkt. De totale kosten hangen sterk af van hoe Europa nummerportabiliteit gaat vormgeven. Er zijn twee vormen van nummerportabiliteit uitgewerkt die minder kosten dan de meest gangbare vorm, omdat banken en andere marktpartijen in de betaalketen minder aanpassingen hoeven te doen. De voorkeur van ACM gaat uit naar ‘alias-portabiliteit’, waarbij consumenten en bedrijven voortaan gaan betalen met behulp van een unieke alias, zoals een telefoonnummer of KvK-nummer.

In het onderzoek doet ACM meerdere aanbevelingen gericht aan het ministerie van Financiën en de Europese Commissie.

 

Documenten

ACM-studie naar EU-brede betaalrekening-nummerportabiliteit (PDF - 606.13 KB)