Kruimelpad

Onderzoek Decisio naar baten van EU-brede nummerportabiliteit

Onderzoek Decisio naar de baten van betaalrekening-nummerportabiliteit

Decisio heeft in opdracht van ACM een raamwerk ontwikkeld waarmee elk land in Europa een zo compleet mogelijk beeld kan krijgen van baten van nummerportabiliteit. Het raamwerk houdt rekening met de specifieke marktomstandigheden in een land, bijvoorbeeld als het gaat om prijsniveaus, overstapgedrag en de adoptie van technologische innovaties (FinTech). Het raamwerk is vervolgens toegepast op Nederland. De toepassing op Nederland illustreert het belang van het zoveel mogelijk meenemen van de indirecte baten van NP. Het gaat namelijk om relatief grote bedragen.