Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

BEREC start consultatie netneutraliteit

Vanaf 6 juni kunnen geïnteresseerden zes weken lang hun mening over de concept richtsnoeren aan Berec geven. Berec verzamelt en verwerkt de binnengekomen zienswijzen. Deze worden meegenomen bij het vaststellen van de definitieve versie van de richtsnoeren eind augustus 2016.

Het Europese samenwerkingsverband van telecomtoezichthouders heeft concept richtsnoeren opgesteld waarin wordt toegelicht hoe de toezichthouders de Open internet verordening gaan toepassen.

Via de link naar de website van Berec kunt u uw zienswijze insturen.