Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Toezicht op drinkwatertarieven 2013

Advies aan de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport over drinkwatertarieven 2013

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van vrijwel de gehele Drinkwaterwet. Dat geldt onder meer voor bepalingen die gaan over de totstandkoming van de drinkwatertarieven. De ILT dient voor dat toezicht advies te vragen aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Op 4 november 2013 heeft ACM een brief ontvangen van de ILT met dit adviesverzoek. ACM heeft daarna van ILT informatie ontvangen over de tariefberekening van de 10 drinkwaterbedrijven in Nederland. De ILT en ACM hebben gezamenlijk de drinkwaterbedrijven bezocht om de toegezonden informatie nader te bespreken. Op 18 augustus 2014 heeft ACM aan de ILT het definitieve advies gestuurd, met daarbij per drinkwaterbedrijf een beoordelingsrapportage. In algemene zin constateert ACM dat de drinkwaterbedrijven grotendeels voldoen aan de gestelde eisen. De drinkwaterbedrijven hebben meer informatie verstrekt in vergelijking met het voorgaande jaar.┬á Op enkele inhoudelijke punten blijft ACM echter kritisch, met name de volgende punten: de scheiding van kosten voor drinkwater- en niet-drinkwateractiviteiten, de relatie tussen kosten en tarieven en het meten van kosteneffici├źntie en het betrekken hiervan in de tarieven. Deze publicatie bestaat uit een advies over het toezicht op de drinkwatertarieven en 10 afzonderlijke rapporten. De 10 rapporten betreffen een beoordeling van de tariefinformatie van de volgende drinkwaterbedrijven:

  • Brabant Water
  • Dunea
  • Evides
  • Oasen
  • PWN
  • Vitens
  • Waterbedrijf Groningen
  • Waternet
  • WMD
  • WML
 

Documenten

Toezicht op drinkwatertarieven 2013 (PDF - 186.61 KB)
 

Bijlagen

Brabant Water beoordeling tarieven 2013 (PDF - 550.66 KB) Dunea beoordeling tarieven 2013 (PDF - 539.73 KB) Evides beoordeling tarieven 2013 (PDF - 580.64 KB) Oasen beoordeling tarieven 2013 (PDF - 572.97 KB) PWN beoordeling tarieven 2013 (PDF - 558.97 KB) Vitens beoordeling tarieven 2013 (PDF - 563.81 KB) Waterbedrijf Groningen beoordeling tarieven 2013 (PDF - 575.77 KB) Waternet beoordeling tarieven 2013 (PDF - 548.79 KB) WMD beoordeling tarieven 2013 (PDF - 533.62 KB) WML beoordeling tarieven 2013 (PDF - 593.85 KB)