Kruimelpad

Uitspraak CBb in zaak tegen Companeo S.A. over spam

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 17 maart 2016 uitspraak gedaan in hoger beroep in de zaak over de spamboete die ACM  aan Companeo S.A. had opgelegd. Het CBb oordeelt dat ACM terecht boetes heeft opgelegd aan Companeo voor overtreding van het spamverbod. Wel past het CBb een lichte matiging toe op de boete. Deze uitspraak in onherroepelijk.

Nederlands recht?

Volgens het CBb was de Telecommunicatiewet op Companeo van toepassing gedurende de periode van overtreding omdat het bedrijf een vestiging in Nederland had, stond ingeschreven in het Nederlandse handelsregister (als rechtspersoon naar Belgisch recht) en  zich met een Nederlandse website en  nieuwsbrief met als afzender Companeo Nederland richtte tot ondernemingen in Nederland. Het betoog van Companeo dat de rechtbank de situatie had moeten beoordelen zoals die zich op dat moment voordeed volgt het CBb niet. Dat Companeo zich gedurende de beroepsprocedure heeft uitgeschreven uit het Nederlandse handelsregister maakt niet dat ACM geen boete kon opleggen.

Ernst van de overtreding

Het CBb oordeelt dat ACM ten onrechte heeft geconcludeerd dat er sprake was van een ernstige overtreding. De factoren die  ACM heeft gebruikt om de ernst van de overtreding te bepalen  zijn, m.u.v. het aantal berichten, volgens het CBb steeds van algemene aard en dus van toepassing op alle spamovertredingen.

Eerst waarschuwen?

Volgens het CBb is in het algemeen niet vereist dat de toezichthouder eerst een waarschuwing geeft voordat deze een boete kan opleggen. Dat ACM Companeo heeft beboet en andere partijen  heeft gewaarschuwd is volgens het CBb niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, mede omdat ACM reeds in 2007 een bedrijfsbezoek bij Companeo heeft afgelegd. Naar het oordeel van het CBb gaat er een waarschuwend signaal uit van dit bezoek en was het niet nodig dat ACM Companeo opnieuw zou waarschuwen.

Het CBb matigt de boete. Volgens het CBb heeft ACM het aantal overtredingen laten oplopen door na het eerste bedrijfsbezoek in 2007 het onderzoek drie jaar stil te leggen. Omdat het aantal overtredingen (verzonden berichten) van invloed is geweest op de boetehoogte stelt het CBb de boete bij van € 81.000 naar € 75.000.  

Achtergrond

Companeo is een onderneming die bemiddelt bij de offertes voor kantoorartikelen voor MKB’ers. Ondernemers kunnen via Companeo in één keer offertes  aanvragen bij verschillende aanbieders. Ter promotie van deze dienst en de producten van haar partners verzond Companeo e-mailberichten, zonder dat daarvoor toestemming was gegeven door de ontvangers. ACM heeft Companeo in 2012 beboet voor het versturen van ruim 14 miljoen spamberichten.

ACM is deze zaak op het spoor gekomen dankzij klachten bij www.spamklacht.nl . Klagers gaven aan dat ze de nieuwsbrief van Companeo en/of mails van vraaguwofferte.com ontvingen, terwijl ze zich hier niet voor hadden opgegeven. Ook was onduidelijk dat Companeo de afzender van de mails was

Meer informatie over de uitspraak van de rechtbank 

Meer informatie over de uitspraak van het CBb