Kruimelpad

ACM Signaal 2016

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) neemt actief deel aan het publieke debat. In het Signaal 2016 vraagt ACM aandacht van beleidsmakers voor dilemma’s die zich kunnen voordoen als marktactiviteiten van de overheid gekoppeld zijn aan de behartiging van publieke belangen, bijvoorbeeld rond spoor en luchtvaart. Vervolgens gaat ACM specifiek in op de marktordening in de energiesector en de gezondheidszorg.

Lees het jaarverslag 2015 van ACM

 

Zie ook