Kruimelpad

ACM Signaal 2015

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) neemt actief deel aan het publieke debat. ACM vraagt aandacht van overheid, politiek en bedrijfsleven wanneer aanpassing van (voorgenomen) regels, beleid of activiteiten kunnen bijdragen aan een betere bescherming van de publieke belangen die binnen haar taakuitvoering vallen.

In het ‘Signaal 2015’ duidt ACM haar rol als mededingingstoezichthouder bij private samenwerkingsafspraken rond duurzaamheid. Vervolgens gaat ACM in op de steeds sterkere invloed van innovatieve vormen van digitale dienstverlening op verdienmodellen van bedrijven en vraagstukken rond concurrentie en consumentenbescherming. Tot slot komt een aantal uitdagingen aan de orde rond het zorgstelsel en in de energiesector.