Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Extern onderzoek naar dominante posities op de spoormarkt

ACM heeft onderzoeksbureau Europe Economics de opdracht gegeven om de spoormarkt en de concurrentieverhoudingen op die markt in kaart te brengen. Europe Economics verzamelt informatie voor ACM. ACM kan de informatie van Europe Economics betrekken in haar toekomstige onderzoeken en besluitvorming.

ACM heeft partijen gevraagd op het rapport te reageren. Zeven partijen hebben een zienswijze ingediend. Europe Economics heeft de zienswijzen van marktpartijen bestudeerd en het rapport op kleine onderdelen aangepast. Deze aanpassingen hebben geen invloed gehad op de resultaten van het onderzoek. De reactie van Europe Economics op de ingebrachte zienswijzen vindt u in de bijgevoegde ‘summary of responses’.

Onderzoeksresultaten

Europe Economics heeft aanwijzingen gevonden dat NS een economische machtspositie heeft op de markt voor personenvervoer. Op de markt voor goederenvervoer zijn de bevindingen minder duidelijk. DB Schenker beschikt mogelijk over een machtspositie op deelmarkten waar goederenvervoer per weg en binnenvaartschip geen alternatief vormen voor goederenvervoer per trein.

Europe Economics heeft geen onderzoek gedaan naar eventueel misbruik van machtsposities.

Vervolg

ACM kan dit rapport gebruiken voor toekomstige onderzoeken en besluitvorming. Bijvoorbeeld over de verplichting voor een partij met een machtspositie op een spoorvervoersmarkt om zijn diensten en voorzieningen boekhoudkundig te scheiden en de besluitvorming over toegang tot deze diensten en voorzieningen onafhankelijk te organiseren. 

 

Documenten

Extern onderzoek naar dominante posities op de spoormarkt (PDF - 6.4 MB)
 

Bijlagen

Technical Appendix (PDF - 466.63 KB) Responses to comments from the consultation (PDF - 438.42 KB)