Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consultatie extern onderzoek naar machtsposities op het spoor

ACM heeft onderzoeksbureau Europe Economics de opdracht gegeven om de spoormarkt en de concurrentieverhoudingen op die markt in kaart te brengen. Europe Economics verzamelt informatie voor ACM. Het is de verantwoordelijkheid van ACM om op basis van deze informatie conclusies te trekken. Graag horen wij wat u van het conceptrapport vindt.

Wat is het doel van de marktconsultatie?

Voordat Europe Economics het definitieve rapport oplevert wil ACM marktpartijen de kans geven om hun zienswijze op het onderzoeksrapport van Europe Economics te geven. Dit om te zorgen dat het rapport geen onjuiste informatie bevat en zo volledig mogelijk is.

Aanleiding van het rapport

De Europese richtlijn 2012/34/EU verplicht aanbieders die een economische machtspositie hebben op een markt voor spoorvervoer en daarnaast dienstenvoorzieningenaanbieder zijn om deze organisatieonderdelen onafhankelijk van elkaar te organiseren. Per dienstvoorziening moet ook een aparte boekhouding gehouden worden. Voorbeelden van dienstenvoorzieningen zijn stations en vrachtterminals.

Aanwijzingen voor economische machtspositie?

Het onderzoek van Europe Economics focust op NS en DB Schenker. Dit zijn de twee grootste aanbieders voor personen- en goederenvervoer. Op basis van zijn onderzoek heeft Europe Economics aanwijzingen gevonden dat NS een economische machtspositie heeft. DB Schenker beschikt misschien over een machtspositie op deelmarkten waar goederenvervoer per weg en binnenvaartschip geen alternatief vormen.

ACM is toezichthouder op de spoormarkt

De verwachting is dat aan partijen met een economische machtspositie op het spoor bij implementatie van de Richtlijn direct een verplichting wordt opgelegd. Dat wil zeggen dat ACM handhavend kan optreden op het moment dat een partij met een machtspositie op het spoor zich niet houdt aan bovengenoemde verplichtingen.

Reageren op het onderzoeksrapport van Europe Economics

Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 21 oktober 2015 reageren op het conceptrapport.

Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat.tvp@acm.nl o.v.v. zaaknummer 14.1216.64.

Vervolg

Europe Economics verwerkt alle schriftelijke reacties op het onderzoeksrapport in het definitieve rapport. Dit rapport kan gebruikt worden voor toekomstige onderzoeken en besluitvorming van ACM. ACM benadrukt dan ook dat de input van marktpartijen tijdens de consultatie belangrijk is.

 

Documenten

Consultatie extern onderzoek naar machtsposities op het spoor (PDF - 3.41 MB)
 

Bijlagen

Bijlage - Europe Economics consultatiedocument technical appendix (PDF - 325.67 KB)