Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak rechtbank Rotterdam in zaak Buma/Stemra

Een muziekauteur was het niet eens met het besluit van ACM om toezeggingen van Buma/Stemra bindend te verklaren. Hij tekende beroep aan tegen het besluit.

De rechtbank Rotterdam heeft op 27 augustus 2015 ACM in het gelijk gesteld.

Toezeggingsbesluit

ACM startte, naar aanleiding van een klacht van een muziekauteur, een onderzoek naar het beleid van Buma/Stemra als muziekauteurs hun rechten bij Buma/Stemra willen onderbrengen. Volgens ACM had dit zogenaamde aansluitbeleid van Buma/Stemra risico’s voor de mededinging. Tijdens het onderzoek van ACM heeft Buma/Stemra toezeggingen gedaan die ACM bindend heeft verklaard. Buma/Stemra heeft toegezegd een ‘opt-out’ systeem te introduceren. Hiermee kunnen rechthebbenden bepaalde rechtencategorieën, zoals bijvoorbeeld de rechten voor online muziekgebruik, uitzonderen of terugtrekken van de overdracht aan Buma/Stemra.

Andere onderdelen van de klacht geen nader onderzoek
Door de toezeggingen van Buma/Stemra is, volgens ACM, tegemoet gekomen aan het belangrijkste onderdeel van de klacht van de muziekauteur. Wat betreft de overige onderdelen van de klacht heeft ACM besloten hier geen prioriteit aan te geven en daarom geen nader onderzoek te doen.

De muziekauteur heeft zowel tegen het toezeggingsbesluit als tegen de afwijzing van zijn klacht beroep ingesteld.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de geconstateerde mededingingsproblemen door de toezeggingen voldoende worden opgelost. Een toezeggingsbesluit is in dit geval doelmatiger dan het opleggen van een boete of een last onder dwangsom. 

Verder honoreert de rechtbank de keuze van ACM om geen nader onderzoek te doen naar de onderdelen van de klacht die niet in het toezeggingsbesluit zijn opgenomen en prioriteit te geven aan andere onderzoeken.