Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Reactie Vewin op advies The Brattle Group tarieven drinkwaterbedrijven 2016 en 2017

Bijlage bij advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Op deze pagina vindt u een zienswijze van Vewin van 12 juni 2015, waarin zij reageert op het conceptrapport van The Brattle Group ‘The WACC for Dutch Drink Water Companies’ van 5 mei 2015.

Wat is de reactie van Vewin?

Vewin constateert dat het adviesrapport van Brattle ten opzichte van het advies voor de lopende reguleringsperiode transparanter en methodisch consequenter is. Daarnaast zijn er methodologische verbeteringen doorgevoerd, zoals het gelijk trekken van de termijnen (2 en 5 jaar) bij de berekening van de spread met de gehanteerde referentieperiode voor de bepaling van de risicovrije rente.
Ondanks bovenstaande heeft Vewin een aantal fundamentele opmerkingen bij het concept rapport van The Brattle Group.

De zienswijze van Vewin is een bijlage bij het bij het advies van ACM aan de minister van I&M over de hoogte van de vermogenskostenvoet die drinkwaterbedrijven in hun tarieven voor 2016 en 2107 mogen verwerken.
 

 

Documenten

Reactie Vewin op advies The Brattle Group tarieven drinkwaterbedrijven 2016 en 2017 (PDF - 816.39 KB)