Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2016 en 2017

Advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) adviseert de minister van Infrastructuur en Milieu de maximale vermogenskostenvoet (nominale WACC na belastingen) vast te stellen op 4,2% voor de jaren 2016 en 2017. ACM ziet geen aanleiding voor individuele drinkwaterbedrijven een afwijkende waarde vast te stellen en adviseert de minister daarom deze WACC vast te stellen voor alle drinkwaterbedrijven.

Vermogenskostenvoet

Deze vermogenskostenvoet is een percentage dat wordt toegepast op het vermogen van de drinkwaterbedrijven. Voor vreemd vermogen (lening) zijn deze kosten bijvoorbeeld de rente, voor eigen vermogen gaat het bijvoorbeeld om dividend aan de aandeelhouders.

De Drinkwaterwet bepaalt dat de minister van I&M elke twee jaar een maximum stelt voor de vermogenskosten. De drinkwaterbedrijven mogen niet meer dan dat maximum verwerken in hun tarieven. Hiermee wordt beoogd dat drinkwaterbedrijven hun investeringen efficiënt financieren.

Adviesrol ACM

De drinkwaterwetgeving bepaalt ook dat de minister advies moet vragen aan ACM. Op 16 december 2014 heeft de minister ACM verzocht een advies te sturen ten behoeve van de vermogenskostenvoet voor 2016 en 2017.
Deze publicatie bevat het advies dat ACM op 23 juli 2015 aan de minister heeft gestuurd. Op deze pagina vindt u ook de bijlagen met de overige relevante informatie die met dit advies is meegestuurd.
 
 

Documenten

Advies vermogenskostenvoet drinkwaterbedrijven 2016 en 2017 (PDF - 718.06 kB)