Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boetes meetinrichting en financiële ratio’s Rendo

ACM heeft naar aanleiding van een bezwaar van Rendo tegen twee boetes besloten een boete te verlagen en een boete te herroepen.

Rendo heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit van ACM uit december 2014. ACM had boetes opgelegd voor het niet tijdig melden door Rendo van het niet voldoen aan een tweetal financiële ratio’s en voor het verzuimen om na te gaan of een meetinrichting voor het meten van elektriciteit juist is ingesteld.

Financiële ratio’s

Rendo heeft in de bezwaarfase een document van haar huisbankier overlegd, waaruit blijkt dat Rendo nooit in financiële problemen is geweest. Op basis daarvan heeft ACM In beslissing op bezwaar besloten om de boete voor de ratio’s te verlagen met 25% tot EUR 392.000.

Meetinrichting

Voor de meters komt ACM op basis van het door Rendo ingediende bezwaar tot de conclusie dat de exacte reikwijdte van het relevante wetsartikel uit de Elektriciteitswet voor Rendo niet zodanig duidelijk was dat zij haar gedrag daarop heeft kunnen aanpassen. Om die reden heeft ACM besloten de boete te herroepen. De nieuwe wet STROOM gaat overigens zorgen voor meer duidelijkheid. In de Elektriciteitswet zorgt de meetverantwoordelijke voor het meten en de netbeheerder voor het bepalen van de geschiktheid van de meetinrichting. Vanaf het moment dat STROOM in werking treedt zal zowel het meten als het bepalen van de geschiktheid van de meetinrichting bij de netbeheerder (systeembeheerder in de terminologie van STROOM) komen te liggen

 

Documenten

Besluit op bezwaar boetes meetinrichting en financiële ratio’s Rendo (PDF - 194.69 KB)