Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Rendo beboet voor gebrekkige controle meetinstallatie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft energienetbeheerder Rendo uit Meppel twee boetes opgelegd van in totaal 1,6 miljoen euro. Rendo heeft de meetinstallatie bij een biomassacentrale niet goed gecontroleerd en heeft belangrijke informatie over haar financiële positie niet op tijd doorgegeven aan ACM.

Meetinstallatie biomassacentrale

Rendo heeft de meetinstallatie van een biomassacentrale in Steenwijk geschikt verklaard, maar daartoe onvoldoende controles verricht. Voor deze overtreding heeft ACM aan Rendo een boete van ruim 1 miljoen euro opgelegd.

Henk Don, bestuurslid van ACM: ”De meetinstallatie in de biomassacentrale had de juiste hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit moeten meten. De meetgegevens bleken echter onjuist. Dit had voorkomen kunnen worden als de meetinstallatie vooraf goed was gecontroleerd. Rendo heeft die controle niet goed uitgevoerd en krijgt daarvoor een boete”.

Eisen financiële positie

Rendo had daarnaast op tijd moeten melden dat ze niet aan de eisen voor de financiële positie van netbeheerders voldeed. Deze eisen zorgen ervoor dat netbeheerders voldoende geld in kas hebben voor de uitvoering van hun taken. Doordat Rendo te laat heeft gemeld, heeft Rendo ACM belemmerd in haar toezicht op de financiële positie van Rendo. Voor deze overtreding heeft Rendo een boete gekregen van 530.000 euro.

“ACM moet er op kunnen vertrouwen dat zij op tijd de juiste gegevens van de netbeheerders krijgt. Anders kunnen we niet controleren of netbeheerders goed functioneren. Rendo is gelukkig financieel niet in gevaar geweest, maar dat had wel gekund en in dat soort gevallen moet ACM in kunnen grijpen. De betrouwbaarheid van de energievoorziening is essentieel voor consumenten en bedrijven en netbeheerders zijn een belangrijke schakel in dat proces,” aldus Henk Don.