Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Formulier “Melding voorgenomen nieuwe Internationale passagiersvervoerdienst”

03-12-2015

Graag ontvangt ACM reacties op het formulier ‘Melding voorgenomen nieuwe Internationale passagiersvervoerdienst’. Dit formulier is een bijlage bij de beleidsregel ‘Internationale passagiersvervoerdienst’.

U kunt uw reactie tot uiterlijk dinsdag 5 januari 2016 insturen:

Per post

Stuurt u uw reactie naar:
Autoriteit Consument & Markt
(o.v.v. beleidsregel, zaaknummer 15.0556.52)
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Per mail:

Mailt u uw reactie naar  secretariaat.tvp@acm.nl. Graag onder vermelding van, zaaknummer 15.0556.52.

Bevat uw reactie (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie? Dan kunt u dat aangeven. Als u niet aangeeft welke passages uit uw reactie vertrouwelijke informatie bevatten, gaat ACM ervan uit dat uw reactie aan derden openbaar kan worden gemaakt. ACM kan tot een afwijkend oordeel over de vertrouwelijkheid van informatie komen. In dat geval nemen wij contact met u op voordat deze informatie openbaar wordt gemaakt aan derden.