Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Duinzigt bracht onterecht kosten in rekening bij huurbemiddeling

Duinzigt Woonservice B.V. bemiddelde voor zowel verhuurder als huurder en rekende daarvoor kosten bij de huurder. Dat mag niet. Anita Vegter, bestuurslid Autoriteit Consument & Markt  (ACM): “Huurders mogen niet langer geconfronteerd worden met onterechte bemiddelingskosten.” ACM heeft Duinzigt gedwongen haar werkwijze aan te passen door het opleggen van een last onder dwangsom.

Consumenten die op zoek zijn naar een huurwoning worden wettelijk beschermd tegen eventuele belangenverstrengeling van de huurbemiddelaar. Wanneer een huurbemiddelaar werkt voor zowel de verhuurder als de huurder mag hij alleen bij de verhuurder bemiddelingskosten in rekening brengen. ACM heeft vastgesteld dat Duinzigt bemiddelingskosten in rekening bracht bij de huurder, terwijl zij ook bemiddelde voor de verhuurder en daar soms ook kosten voor in rekening bracht. Duinzigt plaatste bijvoorbeeld de huurwoning op haar website en rekende daar soms ook kosten voor bij de verhuurder.

Aanpak huurbemiddelaars

ACM heeft de woningmarkt al langer in het vizier. Consumenten ervaren bij het huren van een woning via huurbemiddelaars soms problemen. Daarom startte ACM een onderzoek naar mogelijke oneerlijke handelspraktijken bij huurbemiddeling. Dit leidde er eerder dit jaar al toe dat drie verhuurmakelaars hun werkwijze aanpasten. Ook ziet ACM een positieve verandering in de markt. Nu heeft ACM aan een verhuurmakelaar een last onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat ook hij voldoet aan de wet.

Uitspraak Hoge Raad

ACM heeft gewacht met het opleggen van deze laatste last onder dwangsom omdat er ook een procedure bij de Hoge Raad was gestart over huurbemiddeling. Enkele weken geleden heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan. De Hoge Raad bevestigt dat wanneer een verhuurmakelaar een woning op zijn website plaatst, hij optreedt als bemiddelaar voor de verhuurder. De Hoge Raad benadrukt dat er dan geen bemiddelingskosten in rekening mogen worden gebracht bij de huurder.

Controle bij huurbemiddelaars

De regels die consumenten beschermen tegen onterechte bemiddelingskosten bij huurbemiddeling gelden op dit moment alleen bij de verhuur van een zelfstandige woonruimte. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met nieuwe wetgeving waarmee de regels ook gaan gelden voor kamerverhuur. Ook wordt met de nieuwe wetgeving duidelijk dat huurbemiddelaars helemaal geen (administratie)kosten in rekening mogen brengen aan huurders. ACM zal waar nodig marktpartijen hierop aanspreken en blijft de markt voorlopig scherp in de gaten houden.

Consumenten kunnen signalen over onterechte bemiddelingskosten melden bij ConsuWijzer. Daar vinden zij ook meer informatie over hun rechten bij huurbemiddeling.