Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek van NutsServices tegen DNWB

Op 4 augustus 2015 heeft ACM een besluit genomen op het bezwaar van NutsServices B.V. ACM had eerder geweigerd handhavend op te treden tegen Delta Netwerkbedrijf B.V. (DNWB).

NutsServices heeft 5 bezwaren bij ACM ingediend. DNWB zou in strijd met de Elektriciteitswet handelen omdat het andere groepsmaatschappijen zou bevoordelen, doordat:

  1. het aan andere groepsmaatschappijen toestaat om haar naam- en beeldmerk te gebruiken;
  2. het een fiscale eenheid vormt met Delta N.V.;
  3. het een interne kredietfaciliteit verstrekt en
  4. het cash-pooling mogelijk maakt.

Tot slot zou er volgens NutsServices:
5. sprake zijn van vermenging van belangen tussen het bestuur van DNWB en Delta N.V.

Inhoud van besluit op bezwaar

  • ACM is het met NutsServices eens dat DNWB niet langer dezelfde naam en hetzelfde beeldmerk mag hebben als de commerciële onderdelen van het moederbedrijf waartoe DNWB behoort. ACM verklaart dit bezwaar van NutsServices dan ook gegrond.
  • Op 30 juli 2015 heeft ACM in een apart besluit DNWB een half jaar de tijd gegeven om een  naamswijziging en een ander beeldmerk door te voeren. Daarna gaat een dwangsom lopen van 100.000 euro per week; met een maximum van 2 miljoen euro.
  • Aangezien er op dit moment geen sprake is van vermenging van belangen en DNWB geen interne kredietfaciliteit meer verstrekt, heeft NutsServices geen belang bij handhavend optreden door ACM.
  • ACM heeft verder geconcludeerd dat geen sprake is van bancaire saldo- en rentecompensatie tussen DNWB en Delta N.V. Van cash-pooling is dus geen sprake.
  • Tot slot concludeert ACM dat het vormen van een fiscale eenheid tussen DNWB en Delta N.V. niet in strijd is met de Elektriciteitswet.
 

Documenten

Besluit op bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek van NutsServices tegen DNWB (PDF - 198.77 KB)