Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit herziening temperatuurdefinitie verbruiksprofielen gas

De Autoriteit Consument & Markt (ACM)  heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU om de temperatuurdefinitie in de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode te herzien.

Wat houdt het besluit in?

Het besluit van ACM houdt in dat ACM het voorstel van Netbeheer Nederland en NEDU vaststelt. Hiermee zijn de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode Elektriciteit en gas gewijzigd.

Wat is het doel van dit besluit?

De aanpassing van de temperatuurdefinitie levert kostenbesparingen op voor onder andere energieleveranciers en daarmee een lagere gasprijs voor hun klanten.

De temperatuurdefinitie wordt gebruikt om het gasverbruik, van bijvoorbeeld huishoudens, voor elk uur van de dag in te schatten. In de temperatuurdefinitie zitten meteogegevens verwerkt, zoals de temperatuur en de windsnelheid, die invloed hebben op het gasverbruik van afnemers.
De temperatuurdefinitie wordt verbeterd door gegevens van meerdere meteostations te gebruiken en door extra variabelen toe te voegen, zoals zoninstraling. Daarnaast wordt elk uur een berekening van de temperatuurdefinitie gedaan, in plaats van dagelijks.

Op basis van het geschatte gasverbruik kopen onder andere energieleveranciers gas in om aan de vraag van hun klanten te voldoen. Het is van belang dat de schatting zo nauwkeurig mogelijk is. Door het aanpassen van de temperatuurdefinitie wordt de schatting van het gasverbruik preciezer en nemen de kosten van onder andere energieleveranciers af.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

 

Documenten

Codebesluit herziening temperatuurdefinitie verbruiksprofielen gas (PDF - 452.14 KB)