Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zienswijze Netbeheer Nederland codewijziging temperatuurdefinitie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een zienswijze ontvangen van Netbeheer Nederland op het ontwerp codebesluit over de herziening van de temperatuurdefinitie in de Allocatievoorwaarden Gas en de Informatiecode.

Wat staat er in de zienswijze?

In de zienswijze staat dat er een verschrijving zit in de codetekst. Deze verschrijving kan aanleiding geven tot een misverstand.

Wat is het doel van het ontwerp codebesluit

Het ontwerp codebesluit gaat over de temperatuurdefinitie. De temperatuurdefinitie wordt gebruikt om het gasverbruik, van bijvoorbeeld huishoudens, voor elk uur van de dag in te schatten. Door het aanpassen van de temperatuurdefinitie wordt de schatting van het gasverbruik preciezer en nemen de kosten van onder andere energieleveranciers af.

Wat doet ACM met zienswijzen?

Inhoudelijke zienswijzen van marktpartijen zijn belangrijk voor ACM omdat deze ACM van extra informatie voorzien over het te nemen besluit. ACM beoordeelt de ontvangen zienswijzen en betrekt deze bij de besluitvorming. Bij codebesluiten kunnen zienswijzen aanleiding geven voor ACM om Netbeheer Nederland en NEDU opdracht te geven het codevoorstel te wijzigen.