Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM treedt op tegen gemeenten die oneerlijk concurreren met de recreatiesector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) treedt op tegen gemeenten die oneerlijk concurreren met ondernemers in de recreatiesector. Hiermee handhaaft ACM de Wet Markt en Overheid die sinds 1 juli 2014 volledig van kracht is. Deze wet moet voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren met commerciële partijen, bijvoorbeeld omdat zij niet alle kosten in hun tarieven doorberekenen. ACM treedt op tegen gemeenten die zich niet aan de regels houden.

Signalen

ACM ontvangt regelmatig signalen van ondernemers die oneerlijke concurrentie ervaren van economische activiteiten van gemeenten in de recreatieve sfeer. Zo ontving ACM meldingen van ondernemers over de exploitatie van bijvoorbeeld jachthavens en camperplaatsen door gemeenten. De Wet Markt en Overheid verplicht gemeenten al hun kosten door te berekenen in hun tarieven, tenzij zij formeel hebben vastgesteld dat hun activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang.
ACM constateert dat gemeenten de tarieven van jachthavens slechts baseren op een vergelijking van tarieven met omliggende jachthavens of dat gemeenten gratis camperplaatsen aanbieden.

Overtreding gemeente Zeewolde

ACM heeft op basis van eigen onderzoek vastgesteld dat de gemeente Zeewolde niet alle kosten doorberekent in de tarieven voor ligplaatsen in haar passantenhaven. Zeewolde verstoort hiermee de concurrentie met andere jachthavens. Voor deze overtreding heeft ACM een zogenaamde ‘Verklaring Voor Recht’ afgegeven. ACM kan overtredingen van de Wet Markt en Overheid niet beboeten. Benadeelde partijen kunnen de Verklaring voor Recht gebruiken voor een procedure bij de rechter om een schadevergoeding te eisen.

Algemeen Belang

De Wet Markt en Overheid is niet van toepassing op activiteiten van gemeenten die plaatsvinden in het algemeen belang. ACM constateert dat veel gemeenten vinden dat hun activiteiten in de recreatieve sfeer vallen onder het algemeen belang. De gemeenteraad kan dit formeel vaststellen door een zogenoemd algemeen belang besluit te nemen. Zo heeft ook de gemeenteraad van Zeewolde besloten over de exploitatie van de passentenhaven. Dit gebeurde nadat ACM de overtreding had vastgesteld. Hiermee is de overtreding beëindigd. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Ik constateer dat veel gemeenten voor hun activiteiten in de recreatieve sfeer een algemeen belang besluit nemen. Dat mag, maar dit beperkt wel de effectiviteit van de wet.”

Kostendekkende tarieven camperplaatsen gemeente Oldambt

De gemeente Oldambt biedt 30 camperplaatsen in en om de Blauwe Stad. Om oneerlijke concurrentie te voorkomen heeft de gemeente Oldambt op aanwijzing van ACM besloten om de integrale kosten door te berekenen in de tarieven voor camperplaatsen. Anita Vegter: “Ik vind het een goede zaak dat de gemeente Oldambt heeft besloten om kostendekkende tarieven te hanteren. Ik ga ervan uit dat andere gemeenten passende maatregelen zullen nemen en dit voorbeeld zullen volgen.”

Wilt u meer weten over oneerlijke concurrentie door de overheid?

Naar meer informatie over oneerlijke concurrentie door de overheid op deze website.