Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Lecturama beboet voor ongevraagde vervolgzendingen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt aan Lecturama Uitgeverij een boete op van 745.000 euro vanwege oneerlijke handelspraktijken zoals het ongevraagd toezenden van vervolgzendingen en het overtreden van de telemarketingregels. Daarnaast legt ACM een boete van 300.000 euro op aan degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan deze overtredingen. Lecturama, een aanbieder van hobby- en verzamelpakketten, is in september 2013 gestopt met telefonische verkoop. Sinds 1 februari 2015 is het bedrijf ontbonden en in liquidatie, maar het bestaat nog wel. Daarom kan ACM gewoon een boete opleggen.

Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Bedrijven die consumenten op diverse fronten benadelen schaden het vertrouwen van de consument in de markt. Tegen deze handelspraktijken treden wij zo nodig op door bedrijven en personen boetes op te leggen.”

Lecturama heeft in de periode van 1 oktober 2011 tot 25 juni 2013 een groot aantal consumenten benaderd via telemarketing, haar website en per post om haar producten te verkopen. Lecturama handelde bij verkoop via telemarketing en haar website in strijd met de wet. Consumenten die bij Lecturama een proefpakket voor een laag bedrag afnamen kregen daarna ongevraagd hobby- en verzamelpakketten toegezonden waarvoor zij moesten betalen. Daarnaast werd consumenten tijdens telefonische verkoop niet duidelijk gemaakt wat er werd aangeboden en werd hen ten onrechte om een machtiging tot automatische incasso gevraagd.

In 2011 is Lecturama al door ACM (voorheen Consumentenautoriteit) gewaarschuwd naar aanleiding van klachten van consumenten. Het bedrijf heeft toen toegezegd haar verkooppraktijk anders in te richten en strenger toe te zien op haar callcenters. Dit was voor ACM destijds reden om het bij een waarschuwing te laten. In het najaar van 2011 was er echter weer een toename zichtbaar in het aantal meldingen over Lecturama met een piek in de tweede helft van 2012. ACM is hierna een onderzoek gestart dat nu resulteert in deze boetes.

‘Niet besteld? Geef geen geld!’

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt verscherpt toezicht op ondernemingen die consumenten ongevraagde vervolgzendingen sturen en factureren. Waar nodig zal ACM de naleving van de regels afdwingen met een sanctie. Daarnaast voert ACM op dit moment via haar consumentenloket ConsuWijzer de voorlichtingscampagne ‘Niet besteld? Geef geen geld!’ naar aanleiding van meldingen van consumenten over ongevraagde vervolgzendingen. Consumenten krijgen hulp om te beoordelen of zij wel echt ingestemd hebben met betaalde vervolgzendingen en of zij deze moeten betalen of niet. Wanneer consumenten niet meer betalen voor ongevraagde vervolgzendingen, stoppen bedrijven vanzelf met deze oneerlijke praktijken.

ConsuWijzer-campagne Niet Besteld? Geef geen geld!