Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Boete Lecturama voor overtreding van consumentenregels

ACM beboet Lecturama Uitgeverij B.V. in liquidatie en de uiteindelijk aandeelhouder voor overtreding van consumentenregels. Het gaat om een boete van EUR 745.000 voor het bedrijf en EUR 300.000 voor de feitelijk leidinggevende.

Bij verkoop van haar producten via telemarketing en via haar website heeft Lecturama zich schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken door consumenten ongevraagd hobby- en verzamelpakketten toe te zenden, door onrechtmatig gebruik te maken van het woord “gratis” in haar aanbiedingen en door te vragen om een machtiging tot automatische incasso terwijl dat bij deze vorm van telefonische verkoop niet was toegestaan. Ook handelde Lecturama in strijd met de Wet Koop op afstand omdat zij aan het begin van de verkoopgesprekken niet duidelijk het doel van het gesprek noemde. Consumenten beschikten hierdoor niet over de juiste informatie om te beslissen of zij het gesprek al dan niet wilden voortzetten.

In 2011 is Lecturama al door de Consumentenautoriteit gewaarschuwd naar aanleiding van klachten van consumenten. Lecturama zegde toe haar verkooppraktijk anders in te richten en strenger toe te zien op de callcenters. Dat is voor de Consumentenautoriteit de reden geweest om het bij een waarschuwing te laten. Omdat kort daarna de klachten weer toenamen, is het onderzoek gestart dat tot onderhavig boetebesluit heeft geleid.

Lecturama is op 1 september 2013 gestopt met telefonische verkoop. Per 1 februari 2015 is het bedrijf ontbonden en in liquidatie.

 

Documenten

Boete Lecturama voor overtreding van consumentenregels (PDF - 902.7 KB)
 

Meer in deze zaak