Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Zes ziekenhuizen mogen samenwerken voor betere borstkankerzorg

Zes ziekenhuizen mogen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) samenwerken om hun borstkankerzorg op een hoger plan te brengen. Het betreft een samenwerking tussen zes ziekenhuizen die verspreid zijn over Nederland en geen concurrenten van elkaar zijn. De ziekenhuizen willen komen tot een gestandaardiseerde aanpak van borstkankerzorg op een hoog kwaliteitsniveau. Zij willen hierover gezamenlijk met de zorgverzekeraars onderhandelen, die deze zorg vervolgens tegen uniforme voorwaarden kunnen inkopen. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter ACM: “Samenwerking tussen partijen die geen concurrenten zijn en die de kwaliteit en efficiency van hun zorg willen verbeteren, dat juichen wij toe.” ACM benadrukt dat het hier gaat om een samenwerking specifiek op het gebied van borstkankerzorg en niet om integrale samenwerking op medisch specialistische zorg.

Wat levert de samenwerking op?

De zes ziekenhuizen werken met elkaar samen in het samenwerkingsverband Santeon. Samen willen zij de kwaliteit en efficiency van medisch specialistische zorg verbeteren en komen tot een transparant landelijk aanbod hiervan. De Santeon-ziekenhuizen zijn gezamenlijk gekomen tot een gestandaardiseerde aanpak van borstkankerzorg die volgens hen van hoge kwaliteit is. Volgens de betrokken ziekenhuizen hebben zowel patiënten, consumenten als zorgverzekeraars baat bij deze samenwerking.

ACM heeft vastgesteld dat de zes Santeon-ziekenhuizen op dit moment niet op betekenisvolle wijze met elkaar concurreren op het gebied van borstkankerzorg. Dit blijkt uit de cijfers van de ziekenhuizen over de herkomst van hun patiënten. De ziekenhuizen zijn in verschillende gebieden in Nederland actief en hun werkgebieden voor wat betreft borstkankerzorg overlappen niet of nauwelijks. Daar waar dat wel zo is – het gaat hier om slechts een zeer klein aantal patiënten – zijn er voldoende andere ziekenhuizen in de directe omgeving die ook borstkankerzorg bieden.
ACM concludeert dat het gezamenlijk onderhandelen van de Santeon-ziekenhuizen met zorgverzekeraars over borstkankerzorg in de huidige situatie niet tot een merkbare beperking van de mededinging zal leiden.

Het Santeon-samenwerkingsverband omvat de volgende zes ziekenhuizen:

  1. Martini Ziekenhuis – Groningen
  2. Medisch Spectrum Twente– Enschede
  3. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis – Nijmegen
  4. Catharina Ziekenhuis – Eindhoven
  5. Onze Lieve Vrouwe Gasthuis – Amsterdam
  6. St. Antonius Ziekenhuis – Utrecht / Nieuwegein