Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Voorstel codewijziging contracteindegegevensregister en leveranciersregister

11-05-2015

De Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het wijzigen van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. In het voorstel wordt de verantwoordelijkheid voor het contracteindegegevensregister (CER) en het leveranciersregister (LV) verplaatst van de leveranciers naar de netbeheerders.

Wat is de reden van deze codewijziging?

De achtergrond van dit voorstel ligt in het efficiënter maken van het switchproces voor kleinverbruikers. Met dit voorstel wordt beoogd de verantwoordelijkheid van het CER en LV onder de netbeheerders te plaatsen. Hierdoor vallen alle registers die relevant zijn voor het switchproces onder de verantwoordelijkheid van de netbeheerders en  wordt zowel het beheer als uitvoering van het switchproces efficiënter.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?