Kruimelpad

Beperkt effect Wet Markt en Overheid op sportvoorzieningen, parkeergarages en afvalinzameling

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in drie sectoren bekeken hoe de Wet Markt en Overheid  in de praktijk werkt. Het gaat om sportvoorzieningen zoals sporthallen, inzameling van bedrijfsafval en exploitatie van parkeergarages. ACM constateert dat in deze sectoren de wet door de gemeenten wel wordt nageleefd, maar slechts beperkt bijdraagt aan gelijke concurrentieverhoudingen tussen de overheid en ondernemingen.

In al deze sectoren is de overheid actief en concurreert zij mogelijk met ondernemers. Dat mag, maar dan moet de overheid wel een aantal gedragsregels naleven, zoals het doorberekenen van alle kosten. Dat geldt echter niet voor activiteiten die worden uitgevoerd in het algemeen belang. Gemeenten mogen zelf bepalen welke activiteiten dit zijn.

ACM concludeert dat bij sportvoorzieningen en parkeergarages veel gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd ‘algemeen belang besluit’. Dan besluit de gemeenteraad dat bijvoorbeeld de sporthal een kerntaak is en zo belangrijk is voor het algemeen belang, dat het niet wenselijk is om alle kosten in rekening te brengen. Op die manier denkt een gemeente sport voor toegankelijke prijs te kunnen aanbieden. Ook de exploitatie van een parkeergarage kan volgens de gemeenteraad in het algemeen belang zijn om parkeeroverlast op straat te voorkomen. De meeste gemeenten vinden de inzameling van bedrijfsafval geen kerntaak en zeggen volgens de gedragsregels te werken.

Anita Vegter, bestuurslid van ACM: ‘Je ziet dat overheden zich bewust zijn dat zij eerlijk moeten concurreren met ondernemers. Dat is winst. Ik constateer ook dat veel gemeenten bewust gekozen hebben om sommige activiteiten niet onder de wet te laten vallen. Dat mag, maar beperkt wel het effect van de wet.’

Dit jaar evalueert het ministerie van Economische Zaken de Wet Markt en Overheid. De sectorstudies zijn onderdeel van de inbreng van ACM bij deze evaluatie.

 

Zie ook