Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM wil kansen voor merkloze geneesmiddelen

Betaalbare geneesmiddelen zijn belangrijk voor het in de hand houden van de kosten van de zorg. Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateert dat fabrikanten van merkgeneesmiddelen wereldwijd de toetreding van goedkopere merkloze geneesmiddelen soms tegenwerken. Dat maakt geneesmiddelen onnodig duur. Soms kan de Mededingingswet ingezet worden, maar die kan niet in alle gevallen schadelijk gedrag van geneesmiddelenfabrikanten aanpakken. ACM publiceert een beschrijving van de geneesmiddelenmarkt en de toetreding van merkloze geneesmiddelen. Ook voor de nieuwe generatie geneesmiddelen blijft ACM de ontwikkelingen scherp in de gaten houden.

Markt voor geneesmiddelen

Merkfabrikanten passen verschillende marketing- en verkooptechnieken toe om hun geoctrooieerde merkgeneesmiddelen aan de man te brengen. Octrooien bieden bedrijven de mogelijkheid om hun uitvinding terug te verdienen en zijn daarom belangrijk voor innovatie. Maar het gebeurt ook dat een merkfabrikant van geneesmiddelen zijn octrooi op een geneesmiddel verlengt met marginale verbeteringen om zo zijn markt veilig te stellen. Ook zijn er fabrikanten van merkmedicijnen die concurrenten betalen om het goedkopere merkloze medicijn nog niet op de markt te brengen. Een andere methode van medicijnfabrikanten om hun omzet te verhogen is door artsen en specialisten te beïnvloeden.

ACM stelt vast dat sommige medicijnfabrikanten in Nederland tegen zeer hoge kortingen geneesmiddelen verkochten in ziekenhuizen. Patiënten die het medicijn in het ziekenhuis kregen, zijn geneigd om het geneesmiddel thuis ook te willen gebruiken. Het medicijn werd in de apotheek voor een veelvoud van de ziekenhuisprijs verkocht. Door in te spelen op de gewoonte verhoogt een medicijnfabrikant zijn winst, ten koste van goedkopere, maar kwalitatief net zo goede merkloze geneesmiddelen.

Eerlijke concurrentie

Ook voor geneesmiddelen is concurrentie nodig. Dat is goed voor de innovatie, prijs en kwaliteit van medicijnen. Als geneesmiddelenfabrikanten de concurrentie beperken, is dat uiteindelijk nadelig voor consumenten. Soms kan een merkfabrikant worden aangepakt via de mededingingswet. Soms kan dat niet en zijn ook andere partijen aan zet om de kosten voor geneesmiddelen in de hand te houden.   Zo kunnen huisartsen en specialisten nog vaker goedkopere merkloze medicijnen voorschrijven. Of kunnen er meer merkloze medicijnen als standaard worden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

De markt voor geneesmiddelen ontwikkelt zich snel. ACM richtte zich vooral op geneesmiddelen die in hoge volumes werden verkocht. De nieuwe generatie geneesmiddelen bestrijden bijvoorbeeld bepaalde vormen van kanker of artrose. Deze geneesmiddelen zijn per patiënt duur en er worden minder van gemaakt omdat de ziekte minder voorkomt. Ook voor deze nieuwe generatie medicijnen, zal ACM de marketing- en verkooptechnieken van medicijnfabrikanten zorgvuldig tegen het licht houden en bekijken of de grenzen van de mededingingswetgeving al dan niet worden overschreden en de kosten voor geneesmiddelen onnodig stijgen.

 

Documenten

ACM wil kansen voor merkloze geneesmiddelen (PDF - 610.48 KB)