Kruimelpad

Besluit vaststelling aanvraagformulier vergunning leveren energie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij besluit van 13 januari 2015 het formulier vastgesteld voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Vanaf  20 januari 2015 geldt dit vernieuwde aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier is een uitgebreide toelichting gevoegd.

Met het aanvraagformulier, de bijlagen en toelichting maakt ACM duidelijk aan welke eisen een aanvrager moet voldoen en welke gegevens bij een aanvraag moeten worden verstrekt.

Een aanvrager verstrekt onder meer:

  1. Een beschrijving van zijn administratieve organisatie en de interne of externe controle hierop (AO/IC);
  2. Een assurance-rapport van een onafhankelijke accountant over de AO/IC;
  3. zijn informatievoorziening aan consumenten bij het aanbod en de leveringsovereenkomst;
  4. informatie over zijn inkoop van energie en programmaverantwoordelijkheid;
  5. informatie over zijn financiële positie.

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Wilt u een vergunning aanvragen om energie te leveren aan kleinverbruikers? De formulieren en de  bijbehorende uitleg vindt u op de pagina Vergunning aanvragen voor het leveren van energie aan kleinverbruikers.