Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM vernieuwt procedure voor leveringsvergunning energie aan kleinverbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de procedure voor het aanvragen van een leveringsvergunning voor energie aan kleinverbruikers vernieuwd. Leveranciers die energie willen leveren aan kleinverbruikers moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen.

Informatie over de vernieuwde procedure, welke eisen gelden en hoe de aanvrager daaraan kan voldoen, heeft ACM vandaag op haar website gezet. Met de nieuwe procedure wil ACM bedrijven die een aanvraag indienen vooraf meer duidelijkheid geven hoe ze voor een vergunning in aanmerking kunnen komen en wat ze daarvoor moeten doen. Hiermee kan de procedure sneller verlopen.

Leveringsvergunning kleinverbruikers

De afgelopen periode heeft ACM het aantal en de complexiteit van de aanvragen zien toenemen. Hierbij bleek dat het voor de aanvrager onvoldoende duidelijk was welke eisen gelden voor de vergunning en hoe hij kan aantonen dat zijn organisatie voldoet aan de eisen. Hierdoor duurde het vaak lang voordat een aanvrager hoorde of hij de vergunning kreeg. ACM heeft de procedure voor de vergunningverlening nu vernieuwd, zodat de aanvraag sneller en efficiënter kan worden afgehandeld.

Het belangrijkste verschil met de ‘oude’ procedure is dat nu vooraf duidelijker is wat van de aanvrager wordt verwacht. Hierdoor kan de aanvrager er vooraf voor zorgen dat zijn interne organisatie aan de gestelde eisen voldoet. Daarbij moet de aanvrager dit met een rapport van de accountant (een zogenaamd ‘assurance-rapport’) kunnen aantonen. Ook moet de informatie die hij verstrekt aan zijn klanten voldoen aan de regels die ACM onlangs heeft gepubliceerd in het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’. ACM informeert de aanvrager over hoe hij dat moet doen.

Bedrijven die gas en/of elektriciteit willen leveren aan consumenten en klein-zakelijke afnemers moeten hiervoor een vergunning hebben. Dit zorgt ervoor dat alleen leveranciers tot deze markt toetreden die op betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven energie leveren aan kleinverbruikers. ACM verleent een leveringsvergunning als de aanvrager heeft aangetoond over de benodigde organisatorische, technische en financiële kwaliteiten te beschikken.

Meer informatie over de aanvraagprocedure

Wilt u een vergunning aanvragen om energie te leveren aan kleinverbruikers? De formulieren en de  bijbehorende uitleg vindt u op de pagina Vergunning aanvragen voor het leveren van energie aan kleinverbruikers.