Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Codebesluit Hoogtecorrectie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om een correctie voor de hoogteligging van gasmeters bij kleinverbruikers in de Meetvoorwaarden Gas - RNB te introduceren.

Wat houdt het besluit in?

Het besluit van ACM houdt in dat ACM het voorstel van Netbeheer Nederland vaststelt. Hiermee zijn de Meetvoorwaarden Gas - RNB gewijzigd.

Wat is het doel van dit besluit?

Deze codewijziging zorgt ervoor dat kleinverbruikers die boven de 50 meter boven NAP wonen een correctie op hun gasverbruik krijgen vanwege de hoogte waarop zij wonen. Door de hoogte zet het gas in de gasmeter namelijk uit, waardoor de meter een iets te hoog verbruik aan geeft.

Kan ik in beroep gaan tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in beroep gaan tegen het besluit van ACM. U moet dan wel een zienswijze op het ontwerpbesluit hebben ingediend. U moet in beroep gaan binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is.

 

Documenten

Codebesluit Hoogtecorrectie (PDF - 321.8 KB)