Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorstel codewijziging correctie van de gasmeting door hoogteligging

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij ACM voor het wijzigen van de Meetvoorwaarden Gas – RNB. Dit voorstel introduceert een correctie van het gasverbruik van kleinverbruikers met betrekking tot de hoogteligging van de gasmeter. Netbeheer Nederland heeft dit voorstel ingediend op verzoek van ACM in het kader van een ander codewijzigingsbesluit: de administratieve temperatuurscorrectie en allocatie netverliezen gas (kenmerk 103640).

Wat is het doel van deze codewijziging?

Het doel van deze codewijziging is dat het gasverbruik van kleinverbruikers (huishoudens en kleine bedrijven) nauwkeuriger wordt bepaald. Doordat de luchtdruk afneemt met de hoogte boven NAP, meet de gasmeter die bijvoorbeeld op 100 meter of 200 meter boven NAP hangt een iets te hoog gasverbruik bij kleinverbruikers. De gasmeters van kleinverbruikers hebben namelijk geen ingebouwde meting van de lokale druk van het gas in de meter. Deze codewijziging introduceert een correctiefactor die het effect van een hoger gelegen gasmeter compenseert. Daarmee wordt het gasverbruik van deze kleinverbruikers nauwkeuriger vastgesteld.

Waar kan ik de huidige versie van de codes vinden?

Welke stappen doorloopt een codewijzigingsvoorstel voordat ACM een besluit neemt?

 

Bijlagen

Brief ACM 22 mei 2013 tot wijzigen van voorstel codewijziging hoogtecorrectie (PDF - 60.81 KB)