Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Consumentenonderzoek overstapdrempels in de zorgverzekeringsmarkt

Onderzoek door Market Response in opdracht van ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2014 gekeken naar overstapdrempels in de zorgverzekeringsmarkt. In vervolg op een onderzoek naar het overstapgedrag heeft Market Response in opdracht van ACM diepgaander onderzoek gedaan naar de drempels en weerstanden die consumenten ervaren bij het oriënteren op en het (eventueel) overstappen naar een andere zorgverzekering.

Uit het onderzoek blijkt dat angst voor verlies een van de belangrijkste factoren is die consumenten ervan weerhouden zich actief te gaan oriënteren en eventueel over te stappen. Consumenten vrezen door een overstap iets kwijt te raken wat ze eerder wel hadden, bijvoorbeeld kwaliteit van de dekking of vrije zorgkeuze

Verder zien we dat consumenten die wél stappen zetten om zich te oriënteren door de bomen het bos niet zien. Zij vinden het lastig hun eigen polis te vergelijken met die van andere aanbieders en om alle informatie over dekking te vinden.

Uit onderzoek van ACM onder consumenten blijkt tenslotte dat zij behoefte hebben aan betrouwbare informatie van vergelijkingssites op basis van hun eigen situatie en wensen. Ook blijkt dat consumenten behoefte hebben aan een goed overzicht en een betere onderlinge vergelijkbaarheid in het aanbod van verzekeraars.

Het onderzoek is aanleiding geweest voor ACM om, in samenwerking met NZa, via ConsuWijzer een campagne te starten. Deze campagne is erop gericht consumenten aan te sporen hun bestaande polis goed onder de loep te nemen. Want de voorwaarden van je huidige zorgverzekering kunnen ieder jaar veranderen en je persoonlijke situatie misschien ook wel. De campagne biedt een handig stappenplan om consumenten te helpen hun eigen zoekvraag te concretiseren en aan te scherpen, waardoor ze gerichter op zoek kunnen gaan naar een passend aanbod.

 

Documenten

Consumentenonderzoek overstapdrempels in de zorgverzekeringsmarkt (PDF - 515.1 KB)