Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit RNB Elektriciteit Westland 2015

ACM heeft de maximale tarieven voor Westland Infra Netbeheer B.V. vastgesteld, die deze netbeheerder in 2015 mag hanteren.

Westland beheert een regionaal netwerk van elektriciteitskabels in Nederland en lost storingen op. Voor deze wettelijke taken mag Westland kosten in rekening brengen bij consumenten en bedrijven. Deze kosten zijn een vast onderdeel van de energierekening.

Proces voor het vaststellen van het tarief

Westland heeft op uiterlijk 30 september 2014 een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor de tarieven die zij in 2015 in rekening wil brengen. ACM heeft dit voorstel beoordeeld en de hoogte van de tarieven vastgesteld.

In oktober 2013 heeft ACM een methodebesluit genomen. In dat besluit staat op welke manier de inkomsten van Westland in 2015 worden berekend. Hierop heeft ACM de definitieve tarieven gebaseerd.

Meer informatie

Toezicht op regionale netbeheerders elektriciteit

Overzicht tarieven 2015 alle netbeheerders elektriciteit

 

Documenten

Tarievenbesluit RNB Elektriciteit Westland 2015 (PDF - 1.96 MB)
 

Bijlagen

Tarievenblad Westland elektriciteit 2015 (XLSX - 33.91 KB)