Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit intrekking Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 30 oktober 2014 besloten de Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten in te trekken (Richtsnoeren). De in 2007 opgestelde Richtsnoeren geven een uitleg aan enkele informatieverplichtingen uit de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet die gelden voor energieleveranciers bij het leveren van energieproducten. De Richtsnoeren sluiten niet aan op het geïntegreerd geheel van consumentenbescherming dat is ontstaan sinds de samenvoeging op 1 april 2013 van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Consumentenautoriteit en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit in ACM.

Het ontstane geïntegreerd geheel van consumentenbescherming heeft onder meer invloed op het toezicht door ACM op de informatieverstrekking bij het aanbieden en leveren van energieproducten door energieaanbieders aan consumenten. In het document ‘Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie’ wordt daarom een toelichting gegeven op de wet- en regelgeving die op informatieverstrekking door energieaanbieders aan consumenten van toepassing is. ACM geeft met dit document haar visie op de wijze waarop de regels door energieaanbieders toegepast zouden moeten worden om voor consumenten daadwerkelijk transparantie te creëren op de consumentenmarkt voor energie.

Het besluit tot intrekking van de Richtsnoeren is te downloaden via deze pagina en treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in de Staatscourant.

 

Documenten

Besluit intrekking Richtsnoeren ACM informatieverstrekking energieleveranciers aan consumenten (PDF - 200.61 KB)