Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb: beroep Greenchoice tegen boete voor niet tijdig versturen eindafrekeningen is gegrond

Hoogste rechter vernietigt boete voor Greenchoice

Het CBb heeft de boetes vernietigd die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2011 had opgelegd aan energieleverancier Greenhcoice en twee feitelijk leidinggevenden.

ACM had de boete opgelegd omdat Greenchoice jarenlang niet of niet tijdig eindnota’s verzond aan vertrokken klanten, tenzij deze daar zelf om vroegen. ACM beschouwde dit als een overtreding van artikel 95b van de Elektrciteitswet 1998 en artikel 44 van de Gaswet. In deze artikelen staat een energieleverancierop betrouwbare wijze tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg moet dragen voor de levering van energie aan consumenten. Eerder oordeelde ook de rechtbank dat het niet of niet tijdig verzenden van eindnota’s een overtreding oplevert van deze artikelen.

In hoger beroep denkt het CBb daar echter anders over. Het CBb oordeelt dat de tekst van de wet verplicht tot het hanteren van redelijke contractvoorwaarden. Indien de leverancier zich vervolgens niet aan de contractsvoorwaarden houdt, heeft ACM niet de bevoegheid om daarvoor een boete op te leggen. Het CBb geeft daarmee een strikte uitleg van de wet en vernietigt de door ACM opgelegde boetes.

Lees de uitspraak op Rechtspraak.nl