Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Uitspraak CBb in beroepszaak Windmolenparken Neeltje Jans en Roompotsluis

Het CBb heeft in haar uitspraken van 28 november 2013 ten aanzien van de klachten van Neeltje Jans en Roompotsluis geoordeeld dat Delta haar aansluitplicht heeft geschonden door zekerheid over de daadwerkelijke plaatsing van de windturbine te verlangen, voordat zij ten behoeve van de aansluiting met de investeringen in het net doorgaat.

Ook heeft Delta vanaf 9 april 2009 haar transportplicht jegens Neeltje Jans geschonden. Daarnaast voorziet artikel 51 van de E-wet in een bevoegdheid van ACM om te beslissen op een klacht over de wijze waarop een netbeheerder zijn taken en bevoegdheden op grond van die wet uitoefent, dan wel aan zijn verplichtingen op grond van die wet voldoet. Daarbij is niet voorzien in een bevoegdheid om bijkomende maatregelen te treffen.

Deze uitspraken zijn onherroepelijk.

Bekijk de volledige uitspraken van het CBb