Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontloop boete, meld het kartel

Bedrijven die verboden afspraken maken over de prijs of verdeling van de markt, dus een kartel vormen, kunnen zeer hoge boetes ontlopen of lagere boetes krijgen door hun kartel te melden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De regels zijn aangepast om het voor bedrijven en personen makkelijker en aantrekkelijker te maken om een kartel te melden.

Wat is er veranderd?

Bedrijven en personen die zelf een kartel bij ACM melden, kunnen ‘clementie’ krijgen: geen straf of vermindering van de straf. Er zijn 2 belangrijke veranderingen in de regels voor het bepalen van de verlaging van de boete.

  1. Het bedrijf of de persoon die een kartel als eerste meldt en aan de voorwaarden voldoet, krijgt geen boete, ook als ACM het kartel al op het spoor is. Tot voor kort werd in zo’n geval de boete verlaagd met 60-100%. Gehele kwijtschelding van de boete geldt voor elke eerste melder die aan de voorwaarden voldoet, ongeacht of ACM al onderzoek doet naar het kartel.
  2. Als een ander bedrijf of persoon het kartel al heeft gemeld, dan kan de tweede of volgende melder nog wel een verlaging van de boete krijgen. Daarvoor moet dat bedrijf wel voldoende nieuwe en relevante informatie aanleveren. De percentages waarmee de boete verlaagd kan worden, zijn hoger geworden. De tweede melder kan 30-50% verlaging krijgen, de derde melder 20-30% en de bedrijven die daarna komen maximaal 20%. Deze percentages vervangen de oude bandbreedte van 10-40% voor alle meldingen ná de eerste melder. Hierdoor kan de tweede melder van een kartel een hogere korting krijgen dan voorheen.

Onderzoek op basis van tips en eigen opsporing

ACM ontvangt regelmatig clementieverzoeken. Ongeveer de helft van de kartels die ACM beboet, is door één van de deelnemers gemeld. ACM ontdekt de andere helft van de kartels zelf door eigen opsporing en tips. ACM ontvangt voortdurend tips en signalen over kartels van burgers, bedrijven en overheden.

Hoe kunt u een kartel melden bij ACM?

Een kartel melden is eenvoudig:

  • Bent u consument? Dan kunt u uw tip achterlaten via ConsuWijzer. Deze tips komen rechtstreeks bij ACM terecht.
  • Bent u werknemer of ondernemer? Tip ons dan via ons algemene telefoonnummer 070-72 22 000 of via het formulier op onze website.
  • Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u uw tip anoniem doorgeven bij onze speciale inlichtingeneenheid via telefoonnummer 070 – 72 22 500.
  • Bent u betrokken bij een kartel en wilt u meer weten over clementie? Neem dan rechtstreeks contact op met onze clementiemedewerkers via 070 722 23 02 of clementie@acm.nl. Zij vertellen graag meer over de mogelijkheden. Dit kan ook op vertrouwelijke basis.