Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Windmolenbedrijf zou beste energiedeals moeten kunnen sluiten

Windmolenexploitanten in het verzorgingsgebied van Liander kunnen sinds augustus 2013 niet meer verschillende leveranciers voor levering en terug levering contracteren. Daardoor zijn ze niet in staat om zowel de beste deal te sluiten voor het terug leveren van windenergie, als voor het inkopen van energie voor de molen zelf. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt vast dat zij niet handhavend kan optreden omdat Liander niet verplicht is meerdere leveranciers op één aansluiting te faciliteren.

De Vereniging Particuliere Windturbine Exploitanten (Pawex) had een verzoek bij ACM ingediend om handhavend op te treden tegen Liander N.V. Dat wordt nu afgewezen. Toch vindt ACM het ongewenst dat netbeheerders niet meerdere leveranciers op één aansluiting toelaten omdat dit de keuze voor bedrijven voor het beste aanbod belemmert. Daardoor kunnen zij niet zo doelmatig als mogelijk opereren. Dat kan ook een belemmerende rol spelen bij het van de grond krijgen van duurzame initiatieven.

ACM heeft inmiddels contact opgenomen met de gezamenlijke netbeheerders en de Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling met het verzoek om dit mogelijk te gaan maken. Hiervoor is een wijziging van de regels (codes) noodzakelijk. Sinds de invoering van het leveranciersmodel, augustus afgelopen jaar, blijkt het niet langer mogelijk om meerdere EAN codes op een aansluiting te hanteren. Deze code maakte het namelijk mogelijk om verschillende contracten bij verschillende leveranciers te gebruiken op dezelfde aansluiting.

Naast exploitanten van windmolens, hebben ook andere bedrijven hier last van. Denk aan zwembaden of agrarische bedrijven met een warmtekrachtinstallatie (WKK). Bij de productie van warmte wordt ook elektriciteit geproduceerd die wordt terug geleverd. Tegelijkertijd verbruikt een koeienstal misschien wel evenveel stroom als dat wat wordt terug geleverd. Twee contracten met voor elk de beste deal is dan vanuit doelmatigheid gewenst. In het gebied van Liander gaat het om meer dan 200 bedrijven.

Meer informatie over codes

 

Documenten

Windmolenbedrijf zou beste energiedeals moeten kunnen sluiten (PDF - 348.74 KB)