Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Nieuwe Pandhuiswet op 1 juli van kracht

Met de komst van de nieuwe Pandhuiswet gelden er strengere regels voor pandbelening. Deze regels gelden zowel voor commerciële als gemeentelijke pandhuizen, maar ook voor bijvoorbeeld juweliers die sieraden belenen. Zo wordt de rente die consumenten betalen voor de belening of verpanding aan een maximum gebonden. De regels zijn bedoeld om  consumenten te beschermen. Anita Vegter, bestuurslid van de Autoriteit Consument & Markt (ACM): “De nieuwe Pandhuiswet beschermt consumenten tegen zeer hoge rentes of onduidelijke overeenkomsten.”

Nieuwe regels voor pandbelening

Met ingang van vandaag geldt er voor pandbelening een maximale rente van 9% per maand. Per 1 juli 2015 wordt dit percentage maximaal 4,5% per maand. Met dit percentage moeten alle kosten worden gedekt.

Ook geldt er een minimale beleentermijn van twee maanden waarbinnen de consument zijn onderpand kan ophalen. Als de afgesproken termijn niet kan worden verlengd, moet dit vooraf duidelijk worden gemaakt aan de consument. Met de nieuwe regels mag het leenbedrag plus de rente pas aan het einde van de leentermijn worden geïnd, namelijk als het product wordt opgehaald. Voorheen was er tussentijds vaak al rente verschuldigd. Ook moeten de overeenkomsten voor beleningen aan de wettelijke eisen voldoen. Zo moet in de overeenkomst de informatie zijn opgenomen die de consument nodig heeft om te weten wat en wanneer hij moet betalen.

ACM heeft in aanloop naar de komst van de nieuwe Pandhuiswet ondernemers in deze branche hierover geïnformeerd. Met ingang van vandaag houdt ACM toezicht op de naleving van deze regels.

Consumenten kunnen signalen melden bij ConsuWijzer.