Kruimelpad

Brief aan ondernemers over nieuwe pandhuiswet

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pandhuiswet gelden nieuwe regels voor pandbelening. Met ingang van 1 juli aanstaande wordt de rente die consumenten betalen voor een belening of verpanding aan een maximum gebonden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ondernemers hierover per brief geïnformeerd.

 

Documenten

Brief aan ondernemers over nieuwe pandhuiswet (PDF - 130.56 KB)
 

Bijlagen

Regels over pandbeleningen (PDF - 49.91 KB)