Kruimelpad

Correspondentie

Brief aan ondernemers over nieuwe pandhuiswet

28-04-2014

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Pandhuiswet gelden nieuwe regels voor pandbelening. Met ingang van 1 juli aanstaande wordt de rente die consumenten betalen voor een belening of verpanding aan een maximum gebonden. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft ondernemers hierover per brief geïnformeerd.