Kruimelpad

Besluit

Besluit op Wob-verzoek Bayram over kartels

23-04-2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 20 maart 2014 een informatieverzoek ontvangen om informatie te verstrekken over sancties die zijn opgelegd voor overtredingen van het kartelverbod in de periode 2010 tot en met 2013. Het betreft openbare informatie die is gepubliceerd in het jaarverslag en in het tijdschrift Global Competition Review (editie enforcement ratings). Dit verzoek is bij besluit van [08-04-2014] door ACM gehonoreerd.