Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit Tata Steel IJmuiden B.V. voor elektriciteitsnet te Velsen-Noord, Beverwijk en Heemskerk

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzocht of het redelijk is dat Tata Steel IJmuiden B.V. een ontheffing krijgt voor het beheer van haar eigen elektriciteitsnet.

ACM is van plan om Tata Steel IJmuiden B.V. een ontheffing te verlenen. Belanghebbenden hebben vanaf 10 april 2014 6 weken de tijd om te reageren op het ontwerpbesluit.

Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffingsaanvraag Tata Steel IJmuiden B.V.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen tot 22 mei 2014 ter inzage op het kantoor van ACM. Wilt u deze stukken inzien? Maak dan een afspraak met de directie Energie van ACM via telefoonnummer 070 – 722 22 00.

Reageren op het ontwerpbesluit

U kunt tot en met 21 mei 2014 reageren op het ontwerpbesluit. Stuur uw schriftelijke zienswijze per post op naar:
Autoriteit Consument & Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH  Den Haag

Wij verzoeken u om een digitaal exemplaar van uw schriftelijke zienswijze te mailen naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 12.0345.30.

Hoorzitting

Op 15 mei 2014 organiseert ACM een hoorzitting voor belanghebbenden. Aanmelden voor deze hoorzitting kan tot 25 april 2014 via een e-mail naar secretariaat [punt] de [at] acm [punt] nl (secretariaat[dot]de[at]acm[dot]nl) o.v.v. zaaknummer 12.0345.30. Geef hierbij aan of u spreektijd wenst. De hoorzitting gaat niet door als er geen verzoeken voor spreektijd zijn. ACM informeert u tijdig hierover.

ACM verwerkt alle schriftelijke en mondeling reacties op het ontwerpbesluit in het definitieve ontheffingsbesluit.

Meer informatie over het aanvragen van ontheffingen

 

Documenten

Ontwerpbesluit Tata Steel IJmuiden B.V. voor elektriciteitsnet te Velsen-Noord, Beverwijk en Heemskerk (PDF - 1.36 MB)