Kruimelpad

Besluit op bezwaar Platform Makers machtsmisbruik NPO en publieke omroepen

De NMa (nu Autoriteit Consument & Markt) heeft op 26 maart 2013 de bezwaren afgewezen die Stichting Platform Makers (SPM) had tegen een eerder besluit van de NMa van 27 april 2012.

Waar gaat deze zaak over?

SPM vindt dat de publieke omroepen en de NPO onderling hebben afgesproken om muziekauteurs op dezelfde wijze te contracteren. Daarnaast zouden zij misbruik maken van hun dominante marktpositie door muziekauteurs te verplichten om hun muziek via muziekuitgevers aan te bieden bij de publieke omroep en bij de NPO.

Wat is het besluit van de NMa?

De NMa heeft de klacht van SPM afgewezen. Volgens de NMa is niet aannemelijk geworden dat sprake is van een machtspositie, omdat muziekauteurs ook andere mogelijkheden hebben om hun muziek aan te bieden. Zij kunnen dat onder andere ook doen bij commerciële of regionale omroepen. Ook is er geen bewijs is geleverd dat de NPO en de publieke omroepen onderling afspraken hebben gemaakt over de verplichte winkelnering.

Welke juridische uitleg geeft de NMa voor haar besluit op bezwaar?

De klacht die SPM had ingediend tegen de NPO en de publieke omroepen is door de NMa op grond van het geldende prioriteringsbeleid afgewezen. In bezwaar voerde SPM dat de NMa een onjuiste belangafweging heeft gemaakt om geen onderzoek te doen naar de afspraken die werden gemaakt tussen NPO en de publieke omroepen over verplichte winkelnering. En dat er dus wel degelijk sprake was van misbruik van economische machtspositie.

Uit het beperkte onderzoek van de NMa – in primo en bezwaar – is niet aannemelijk geworden dat er sprake is van een machtspositie, noch is bewijs overgelegd van afspraken over de verplichte winkelnering door de omroepen. Nu niet aannemelijk was dat met nader onderzoek een overtreding zou worden vastgesteld, heeft de NMa de klacht afgewezen.