Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Meer onderzoek nodig naar fusie ziekenhuizen Dordrecht en Gorinchem

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht en de Rivas Zorggroep uit Gorinchem moeten een vergunning aanvragen voor hun voorgenomen fusie. Dat concludeert Autoriteit Consument & Markt (ACM) na het eerste onderzoek.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis heeft een aantal locaties in en rond Dordrecht (Zwijndrecht/Sliedrecht/Ridderkerk). De Rivas Zorggroep heeft één ziekenhuis in Gorinchem, het Beatrixziekenhuis, een polikliniek in Leerdam en daarnaast verschillende zorgvoorzieningen zoals verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en consultatiebureaus in de regio Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en het Land van Heusden en Altena. ACM constateert op grond van een eerste onderzoek dat de ziekenhuizen in een deel van de regio elkaars belangrijkste concurrenten zijn en dat die onderlinge concurrentie door de fusie weg zou vallen. Daarbij zeggen zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties dat de ziekenhuizen nog niet hebben laten zien wat de voordelen van de fusie zijn.

Als de ziekenhuizen besluiten een vergunning aan te vragen, volgt nader onderzoek door ACM naar de gevolgen van de fusie voor patiënten en zorgverzekeraars. ACM beoordeelt of er na een fusie voldoende keuzes en kansen overblijven voor patiënten om een ziekenhuis te kiezen en of er voor zorgverzekeraars mogelijkheden blijven om goede afspraken te maken met de ziekenhuizen. ACM hecht veel waarde aan de oordelen van patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars en weegt de argumenten zorgvuldig af. De manier van beoordelen van fusies en samenwerkingen door ACM staat beschreven in de ‘Beoordeling fusies en samenwerkingen ziekenhuiszorg’.